Wet zeggenschap zorg: Zorgverleners krijgen meer invloed!

De invloed van verpleegkundigen en verzorgenden op het zorginhoudelijke beleid en de kwaliteit van zorg groeit, maar niet snel genoeg. Om deze invloed te versterken, hebben Tweede Kamerleden Corinne Ellemeet (GL) en Hayke Veldman (VVD) een nieuw artikel, artikel 3, aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) toegevoegd. Dit artikel legt specifiek de […]