Wet Zeggenschap in de Zorg: Tijd voor verandering!

De zorgsector in Nederland staat voor een grote verandering. Vanaf 1 juli 2023 gaat de Wet Zeggenschap in de Zorg in. Deze wet is een belangrijke aanvulling op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en geeft zorgprofessionals meer inspraak in het beleid van hun werkgever.

Wat houdt de Wet Zeggenschap in de Zorg in?

De Wet Zeggenschap in de Zorg betekent dat zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, meer zeggenschap krijgen over hoe zij hun werk doen. Hun mening moet meetbaar zijn en meewegen in de beslissingen die het bestuur van een organisatie neemt. Dit geldt voor alle niveaus, van de bestuurskamer tot op de werkvloer.

Waarom is de Wet Zeggenschap in de Zorg belangrijk?

De Wet Zeggenschap in de Zorg is belangrijk omdat het de kwaliteit van zorg en het leven van de patiënten verbetert. Zorgprofessionals weten immers het beste wat er nodig is om goede zorg te verlenen. Door hen meer inspraak te geven, kunnen zij hun werk beter doen en zich meer betrokken voelen. Dit leidt tot efficiëntere zorg, minder regels, minder wantrouwen en meer tevredenheid.

Hoe werkt de Wet Zeggenschap in de Zorg in de praktijk?

De Wet Zeggenschap in de Zorg vraagt om een nieuwe manier van samenwerken tussen zorgprofessionals en het bestuur van een organisatie. Zij moeten samen afspreken hoe zij invloed kunnen uitoefenen op het beleid en hoe zij dit kunnen laten zien. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een adviesraad, een enquête of een overleg. Het doel is om een dialoog te creëren waarin zorgprofessionals hun stem kunnen laten horen en hun rol effectief kunnen vervullen.

Samen sta je sterker!

Zeggenschap is niet iets wat je alleen kunt bereiken. Het is belangrijk om samen te werken met je collega’s en je bestuurders om een cultuur van zeggenschap te creëren. Zoek naar manieren om het gesprek aan te gaan over wat jullie belangrijk vinden in de zorg en hoe jullie daar samen vorm aan kunnen geven. Wees proactief, constructief en oplossingsgericht.

Zeggenschap is goed voor de Zorg

Zeggenschap is niet alleen goed voor jou als zorgprofessional, maar ook voor de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de patiënten. Door meer invloed te hebben op het beleid van je organisatie, kun je beter inspelen op de behoeften en wensen van de cliënten/patiënten. Bovendien kun je meer plezier en voldoening halen uit je werk als je meer ruimte krijgt om je vak uit te oefenen.

Tijd voor verandering!

De Wet Zeggenschap in de Zorg is een mooie kans om de zeggenschap in de zorgsector te vergroten. Het is nu aan jou als zorgprofessional om deze kans te benutten en je stem te laten gelden in je organisatie. Zo kun je samen met je collega’s en bestuurders werken aan een betere zorg voor iedereen.

Wil je meer weten over hoe je meer zeggenschap kunt krijgen binnen jouw organisatie? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken! Ik help je graag verder!