Redactionele Principes

tommieniessen.nl

Authenticiteit

Alle inhoud op tommieniessen.nl weerspiegelt de persoonlijke meningen en ervaringen van Tommie Niessen. Als verpleegkundige, auteur en spreker streeft Tommie ernaar om een eerlijk en realistisch beeld van de zorg te geven.

Betrouwbaarheid

Hoewel Tommie zijn uiterste best doet om ervoor te zorgen dat alle informatie correct en up-to-date is, kunnen er fouten of weglatingen in artikelen voorkomen. Het is altijd goed om meerdere bronnen te raadplegen voordat men conclusies trekt op basis van de gepresenteerde informatie.

Transparantie

Bezoekers van de website worden met respect behandeld. Duidelijkheid over wat men kan verwachten bij het bezoeken van de website is essentieel, en vandaar deze pagina met redactionele principes en de disclaimer.

Auteursrecht en respect voor intellectueel eigendom

Alle content op tommieniessen.nl is beschermd onder auteursrecht. Dit betekent dat hergebruik van teksten, foto’s en andere materialen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet is toegestaan.

Interactie

Tommie waardeert de interactie met zijn lezers en luisteraars. Feedback en opmerkingen worden gewaardeerd, mits ze respectvol en relevant zijn.

Onafhankelijkheid

De inhoud op tommieniessen.nl is volledig onafhankelijk en niet beïnvloed door externe commerciële belangen.

Tot slot

Bezoekers van tommieniessen.nl worden aangemoedigd om Tommie te benaderen met vragen, opmerkingen of feedback. Openheid en eerlijkheid staan centraal in alles wat Tommie doet, en dat is terug te zien in de inhoud en intenties van zijn website.